Fotografia ślubna

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Przeczytaj szczegóły oferty

 

W celu przedstawienia oferty zapraszam do kontaktu

*Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.